• Integrale vastgoedsturing
  • Gratis marktwaarde basis variant
  • ISAE 3000 gecertificeerd

Fincasa

Fincasa ondersteunt vastgoedorganisaties op het gebied van vastgoedwaardering en vastgoedsturing. Door veranderende marktomstandigheden ontstaat de behoefte aan een scherper inzicht in de waarde van het vastgoed en de financiële perspectieven van de organisatie onder diverse scenario’s bij een marktconform én bij een niet-marktconform beleid.

Kennis en ervaring

De specialisten van Fincasa zijn zeer goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en volgen de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de voet. Daarnaast beschikken zij over ruime ervaring als adviseurs en (interim-) managers in uiteenlopende disciplines als financiële strategie, treasury management, investment management, informatiekunde en applicatieontwikkeling, zowel bij profit als not-for-profit organisaties. In de corporatiesector hebben zij vele opdrachten uitgevoerd variërend van het realiseren van fiscaal-juridische afscheiding van commerciële activiteiten, het begeleiden bij reorganisaties tot het begeleiden bij het structureren van data ten behoeve van benchmarking en financiële prognoses. Hierdoor zijn zij in staat innovatieve oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van diverse interne en externe belanghebbenden.

Onze adviseurs fungeren als klankbord voor en adviseren bestuurders en toezichthouders bij het evalueren en formuleren van een strategie en besturingsvisie. Door de vele opdrachten zijn wij ook goed bekend met de uitdagingen op tactisch en operationeel niveau en kunnen wij waardevolle bijdragen leveren aan het operationaliseren van de strategische koers. Wij bieden interim management, advies en software aan om u daarbij optimaal te ondersteunen.

Visie en oplossing

Wij baseren onze visie voor de strategie en besturing van vastgoedorganisaties op best-in-class normen en dagen daarmee organisaties uit om te streven naar continue evaluatie en bijstelling van strategie en implementatie van de strategie. Op deze wijze bieden wij een inspirerend fundament om kritisch de eigen organisatie te beschouwen en continue te professionaliseren. Tegen deze achtergrond hebben wij het Fincasa Offermodel® ontwikkeld. Het Fincasa Offermodel® stelt u in staat om op transparante wijze inzicht te verschaffen in de offers die uw organisatie maakt voor het realiseren van specifieke (maatschappelijke) doelstellingen. Het stimuleert u om na te denken over de meest efficiënte wijze waarop u uw (maatschappelijke) doelstellingen kunt verwezenlijken.

Voor woningcorporaties hebben wij met REIMS® een onderscheidende oplossing ontwikkeld die uw organisatie in 7 stappen leidt naar een organisatie die waardeert en stuurt op de waarderingsgrondslag marktwaarde in verhuurde staat. Een organisatie die daarmee een belangrijke stap zet in het verbeteren van de governance zoals al lange tijd door de Nederlandse samenleving is verlangd en recent in de Herziene Woningwet is bekrachtigd.

> Verder naar contact