• Integrale vastgoedsturing
 • Gratis marktwaarde basis variant
 • ISAE 3000 gecertificeerd

Welkom bij Fincasa

Fincasa is een bureau dat diensten verleent op het gebied van vastgoedwaardering en vastgoedsturing. Fincasa heeft daarvoor de ISAE-3000 gecertificeerde software REIMS® ontwikkeld. Hiermee kunt u in eigen beheer de marktwaarde in verhuurde staat voor de jaarrekening vaststellen. Aanvullend verkrijgt u met onze software een volledig inzicht in de financiële prognose van uw organisatie bij een marktconform én het door uw organisatie gevoerde beleid. Tevens kunt u met REIMS® het bedrijfseconomisch offer van uw organisatie accuraat inzichtelijk maken en kunt u uw prestaties en ambities vergelijken met andere organisaties. Daarmee legt u de basis voor verdere professionalisering van uw organisatie en legitimering van de offers voor maatschappelijke doelstellingen.

> Lees meer over Fincasa

Real Estate Investment Management Software, REIMS®

REIMS® bevat een taxatiemanagement systeem waarmee u de marktwaarde van uw vastgoed volgens de International Valuation Standards (IVS), de Basis-variant en de Full-variant effectief en efficiënt kunt vast stellen.

REIMS® is meer dan een taxatiemanagement systeem. Het biedt in 7 stappen de mogelijkheid om uitgebreide analyses en meerjaren prognoses van Balans, Resultatenrekening en financiële kengetallen te maken op basis van het door uw organisatie gevoerde beleid. Uw prestaties, uw ambities en de omvang van uw offers voor maatschappelijke doelstellingen kunt u vergelijken in een benchmark en daarmee kunt u asset-management en portfolio-management op doelmatige en doeltreffende wijze ondersteunen.

> Lees meer over REIMS®

Offers voor maatschappelijke doelen: Het Fincasa Offermodel®

Veel corporaties voeren een beleid waarbij bewust rendement wordt opgeofferd. Over de opofferingen van corporaties wordt weliswaar veel gesproken, maar heerst nog veel verwarring. Met het Fincasa Offermodel® bent u in staat om de opgeofferde waarde en het opgeofferd rendement voor de maatschappelijke doelstellingen van uw corporatie snel en correct te bepalen. Het door de overheden en de Nederlandse samenleving lang verwachte transparante inzicht in de omvang van uw werkelijk beschikbare vermogen én uw budget voor maatschappelijke doelstellingen is daarmee eenvoudig te realiseren.

> Lees meer over het Fincasa Offermodel®

Waarom Fincasa?

 • Nauwkeurige waardering volgens de laatste wet- en regelgeving
 • Efficiënt waarderingsproces met multi-user taxatie management systeem
 • Inzicht in waarde en rendement bij het voorgenomen beleid
 • Inzicht in de opgeofferde waarde en het opgeofferde rendement voor maatschappelijke doelstellingen
 • Meerjaren prognoses van Balans, Resultatenrekening en financiële kengetallen
 • Uitgebreide analyse mogelijkheden voor asset- en portfoliomanagement
 • Prestaties en ambities vergelijken in benchmark
 • ISAE-3000 gecertificeerde SAAS applicatie
 • Veilige data opslag in gecertificeerde Nederlandse datacenters
 • In 7 stappen naar een volledig inzicht in uw vastgoedorganisatie